در این لحظه ایتالیایی - آلمانی واژه نامه تعدادی از 4,898 کلمات در ایتالیایی و نیز 90,312 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 6,906,205 جستجو کلمات / عبارات، میان 36,603 امروز.
برچسب ها: ایتالیایی - آلمانی فرهنگ لغت، ایتالیایی، آلمانی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین ایتالیایی، ایتالیایی-آلمانی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translateitalian.info
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
4.5807 / 0.0550 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه