در این لحظه ایتالیایی - فرانسه واژه نامه تعدادی از 6 کلمات در ایتالیایی و نیز 27,887 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 219,901 جستجو کلمات / عبارات، میان 1,166 امروز.
برچسب ها: ایتالیایی - فرانسه فرهنگ لغت، ایتالیایی، فرانسه, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین ایتالیایی، ایتالیایی-فرانسه خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translateitalian.info
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0152 / 0.0090 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه