در این لحظه رومانیایی - ایتالیایی واژه نامه تعدادی از 9 کلمات در رومانیایی و نیز 11,720 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 49,584 جستجو کلمات / عبارات، میان 263 امروز.
برچسب ها: رومانیایی - ایتالیایی فرهنگ لغت، رومانیایی، ایتالیایی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین رومانیایی، رومانیایی-ایتالیایی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translateitalian.info
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0186 / 0.0114 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه