در این لحظه فرانسه - ایتالیایی واژه نامه تعدادی از 5 کلمات در فرانسه و نیز 27,745 ترجمه های درخواست شده از عبارات معمول و کمتر معمول بودن، در عین حال سریع و آسان برای استفاده.
تا به حال، تعدادی از وجود دارد 223,096 جستجو کلمات / عبارات، میان 1,183 امروز.
برچسب ها: فرانسه - ایتالیایی فرهنگ لغت، فرانسه، ایتالیایی, فرهنگ لغت, ترجمه, دیکشنری آنلاین فرانسه، فرانسه-ایتالیایی خدمات ترجمه، ترجمه
 
کد زیر هر کجا که می خواهید ویدجت فرهنگ لغت به نظر می رسد در وب سایت خود قرار دهید:


ویدجت ظاهر خواهد شد مثل این:


مجهز به translateitalian.info
این دیکشنری در سایت خود را جاسازی:

اینجا را کلیک کنید برای دریافت کد اچ لازم
0.0271 / 0.0188 (18)
بازگشت به ابتدای صفحه