6 բառեր. 27,887 Թարգմանություններ է.
219,901 բառերը / արտահայտությունները, 1,166 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Իտալերեն, Իտալերեն-Ֆրանսերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translateitalian.info
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0227 / 0.0157 (18)
Վերադառնալ սկիզբ