9 բառեր. 11,720 Թարգմանություններ է.
49,584 բառերը / արտահայտությունները, 263 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Ռումիներեն, Ռումիներեն-Իտալերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translateitalian.info
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0140 / 0.0085 (18)
Վերադառնալ սկիզբ