พจนานุกรมมี 0 คำ และ 10,151 การแปล
77,874 ค้นหาคำ / นิพจน์. 413 ทุกวันนี้.
แท็ก: สเปน - อิตาลี พจนานุกรม สเปน, อิตาลีพจนานุกรม แปล พจนานุกรมออนไลน์ สเปน, สเปน-อิตาลี บริการแปลเอกสาร แปล
 
วางรหัสในเว็บไซต์ของคุณ:


เครื่องมือจะปรากฏเช่นนี้:


รับพลังมาจาก translateitalian.info
ฝังพจนานุกรมนี้บนไซต์ของคุณเอง:

ได้รับรหัส HTML
0.0116 / 0.0051 (18)
กลับไปด้านบน