Tại thời điểm này, các Từ điển Ý - Anh có một số 207,071 từ trong ý cũng như 60,354 dịch của các biểu thức thông thường và ít hơn bình thường, là, cùng một lúc, nhanh chóng và dễ dàng sử dụng.
Đến nay, có một số 2,241,062 Tìm kiếm từ / biểu hiện, trong 11,878 hôm nay.
Thẻ: Từ điển Ý - Anh, Ý, Anh, từ điển, dịch, từ điển trực tuyến Ý, dịch vụ Ý-Anh, Dịch thuật
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translateitalian.info
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0146 / 0.0083 (18)
Quay lại đầu trang