Từ điển Ý - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "correttore":
Ý Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "correttore" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "correttore":
Ý Anh
.
Đến nay, 2,241,063 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 11,878 vào ngày hôm nay.
Thẻ: correttore, correction correcting fluid, Tipp-Ex , ), White Out , ), corrector, blemish cover
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translateitalian.info
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0278 / 0.0157 (42)
Quay lại đầu trang