Từ điển Ý - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "uvb":
Ý Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "uvb" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "uvb":
Ý Anh
.
Đến nay, 2,241,063 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 11,878 vào ngày hôm nay.
Thẻ: uvb, UVB, Từ điển Ý - Anh, Ý, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Ý, Ý-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translateitalian.info
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0192 / 0.0105 (33)
Quay lại đầu trang