Từ điển Ý - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "valium":
Ý Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "valium" trong anh.
 
Đến nay, 2,241,063 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 11,878 vào ngày hôm nay.
Thẻ: valium, Valium, Từ điển Ý - Anh, Ý, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Ý, Ý-Anh dịch vụ
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translateitalian.info
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0200 / 0.0122 (31)
Quay lại đầu trang